Strona głównaKontakt
   
 


O KANCELARII

Radca Prawny Arkadiusz Witkowski świadczy pomoc prawną  przedsiębiorcom, w tym: osobom fizycznym, spółkom prawa cywilnego, spółkom prawa handlowego, a także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Zakres pomocy prawnej obejmuje w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz  zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.

Specjalizacja: prawo cywilne materialne i procesowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo wekslowe, prawo administracyjne, prawo upadłościowe, prawo autorskie  oraz stosowanie prawa w branżach nowych technologii i sieci Internet.